Seisame trans- ja mittebinaarsete inimeste ning muude soovähemuste huvide ja heaolu eest Eestis

meist

Eesti Transinimeste Ühing (ETÜ) on vabaühendus, mille eesmärk on kasvatada trans+* kogukonna võimekust ja nähtavust, juhtida tähelepanu probleemidele ja seista transinimeste huvide eest Eesti ühiskonnas. ETÜ on loodud transinimestelt transinimestele!

*trans+ on katustermin, mis koondab enda alla transsooliste ja mittebinaarsete inimeste ning muude soovähemuste esindajaid
mille eest seisame?

tegevused

Iga kuu toimuvad transinimeste tugigrupi kohtumised, kus trans- ja mittebinaarsed inimesed saavad kokku, et jagada mõtteid, kogemusi ja küsimusi. Samuti on võimalik kuulata meie taskuhäälingut “Lilla agenda”, kus kolm sõpra Mel, Paul ja Havi invjueerivad kogukonna liikmeid ja aktiviste, tuues esile lugusid identiteedist, isiksusest ja suhtest ühiskonnaga”