10 soovitust kiireks kasutamiseks

Need soovitused on üldistused. Kui olete kontaktis isikuga, kellest kirjutate, lähtuge tema enda eelistustest, kuidas ta soovib, et temast räägitakse ja teda kujutatakse. Märkige kastid!

1.

Kasuta transinimesega suheldes või temast kirjutades nime ja sõnu, mida ta iseenda kohta kasutab.

Kui intervjueerid transinimese lähedast või kedagi kolmandat, kes viitab transinimesele teistsuguse nimega, siis kasuta oma loos ikkagi transinimese enda valitud nime. Kui see pole teada, siis hoidu nime kasutamisest.

2.

Ära avalda transinimese minevikku puudutavat infot nagu näiteks vana nimi ja sünnil määratud sugu ilma tema nõusolekuta!

Kui räägid inimesest minevikus kasuta tema praegust nime. Transmeeste ja transnaiste puhul pruugi vastavaid soolisustatud sõnu (mees, naine jne). Mittebinaarset inimest intervjueerides küsi, kas ta eelistab enda kirjeldamiseks soolistatud või mitte soolisustatud sõnu.

3.

Küsi sõnavara kohta, kui kahtled!

Kui sa pole kindel, mida teatud sõnad tähendavad, siis küsi või vaata järele siinsest sõnastikust. Ole kindel, et tead, millega tegu on.

4.

Paku transinimestele platvormi ise enda lugude, teadmiste ja perspektiivide jagamiseks!

Pea meeles, et transinimesed on paljude alade eksperdid. Kaasa neid ekspertidena ka teistel teemadel peale trans-küsimuste!

5.

Hoidu üldistusest ühe transinimese kogemuse põhjal

Transinimesed nagu kõik inimesed on mitmekesiste elukogemuste, vaadete, soovide ja uskumustega. Kui oled kohtunud ühe transinimesega, ei tähenda see, et kõik transinimesed, kellega kohtud on sarnaste kogemuste või vaadetega.

6.

Hoidu transinimestest jutustavates lugudes keskendumast kehale ja soolise üleminekuga seotud meditsiinilistele protseduuridele

Tihtilugu keskenduvad ajakirjanduslikud lood just sookogemuse meditsiinilisele vaatenurgale. Transinimeseks olemine on palju enamat kui tervishoiuteenused. Veendu enne loo kirjutamist, kas on vaja rääkida transinimese isiklikust meditsiiniajaloost? Üheks põhjuseks, miks teemat avada, on tuua tähelepanu ligipääsetavuse probleemidele transtervishoius.

7.

Ole ettevaatlik küsimustega, mis puudutavad intervjueeritava anatoomiat!

Hoidu küsimustest suguelundite, meditsiiniliste protseduuride ja kirurgia kohta. Räägi neist teemadest ainult siis, kui inimene on selleks valmis ja annab sulle informeeritud nõusoleku.

8.

Hoidu sensatsiooni tekitavatest vaatenurkadest ja pealkirjadest

Lähtu loo kirjutamisel tõenduspõhisest materjalist ja kontrolli allikate usaldusväärsust.

9.

Hoidu loo illustreerimist “enne ja pärast üleminekut” piltidega

Tegu on kulunud võttega, mis taastoodab sensatsioonilisust. Transinimest kujutavate lapsepõlve piltide kasutamisel veendu, et sul on inimese nõusolek. sooidentiteediga kapist välja,  ei ole vajalik nende varasemaid pilte võrdluseks tuua.

10.

Veendu, et transinimest kujutav pildi- ja videomaterjal on asjakohane

Tihtilugu kasutatakse soovähemuste kujutamisel pilte pride’i rongkäikudest või drag queenidest. Kui tegu ei ole artikliga pride’st või transinimesest kes on drag-esineja, siis ei ole soovitatav kasutada loos selleteemalisi pildi- ja videomaterjali. Pildipanga soovitused leiad siit!