Uuringud ja teadustööd eestis

Praxise HEALTH projekt uuris põhjalikult LGBTQI+ inimeste õigusi tervishoiuvaldkonnas ja tervisevõrdsuse küsimusi Eestis. Mis uurisid sealhulgas ka transtervishoiuga seotud küsimusi.

LGBTQI taskuteatmik “Minu tervis, minu õigused Taskuteatmik LGBTQI+ inimestele”. Praxis 2024.

Tervishoiutöötajate ja tudengite hoiakud ja teadlikkus LGBTI patsientide suhtes

Praxise poliitikasoovitused transtervishoiu korraldamise kohta.

LGBT Ühing viis läbi 2018. aastal Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuringu, kus uuriti LGBT+ õpilaste heaolu ja murekohti.

Sara Arumetsa artikkel “Õigus soolise üleminekuga seotud tervishoiule” annab hea ülevaate transtervishoiust arengutest ülemaailmselt ja Eestis.

 

Huvikaitseorganisatsioonid eestis

Eesti Transinimeste Ühing on huvikaitse organisatsioon, mis seisab soovähemuste nähtavuse, õiguste ja huvide eest Eestis

Eesti LGBT Ühing on Eesti LGBT+ kogugonna heaks töötav organisatsioon, mis tegeleb strateegilise huvikaitsetööga, et riik tagaks LGBT+ inimestele võrdsed võimalused.

Feministeeriumfeministlik veebiajakiri ja huvikaitse. Feministeeriumi kaasautorid on igasuguste sooidentiteetidega, eraldi rõhku on pandud transsooliste autorite kaasamisele ja transteemadest kirjutamisele. Asjakohased artiklid on leitavad teemaviite trans alt.

Eesti Inimõiguste Keskus on huvikaitseorganisatsioon, mis tegeleb vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste kaitsmisega kohtu tasandil. 

 

Välismaa uuringud, andmed ja meediasoovitused

 

Intersoolisusest organisatsioonid

OII Europe (Organisation Intersex International Europe) on katuseorganisatsioon intersoolisuse teemadega tegelevatele organisatsioonidele Euroopas  

interACT on intersooliste noorte huvikaitseorganisatsioon 

Intersex Justice Project töötab selle nimel, et lõpetada invasiivsed ja ebavajalikud operatsioonid intersoolistele noorte peal 

 

Publikatsioonid

Media Guide: Covering the Intersex Community (interACT, 2017)

UN Fact Sheet: Intersex (UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2019)

Intersections: The LGBTI II Survey: Intersex Analysis (ILGA Europe)

Background Note on Human Rights Violations Against Intersex People (UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2019)

“I Want to Be Like Nature Made Me” Medically Unnecessary Surgeries on Intersex Children in the US (Human Rights Watch, 2017)