• Sooline identiteet ehk sooidentiteet (gender identity) tähistab inimese tunnetuslikku sugu ehk seda, kuidas inimene enda soolist olemist kogeb, tunnetab ja mõtestab. Sooidentiteet võib olla näiteks mees, naine, mittebinaarne, asooline jms. Inimese sooline identiteet võib, kuid ei pruugi kattuda sooga, mis talle sünnil määrati. Inimese soolist identiteeti ei saa eeldada tema välimusest, häälest, žestidest või käitumisest.
  • Transsooline inimene või lühidalt transinimene (transgender person, trans person) on inimene, kelle sooline identiteet erineb talle sünnil määratud soost. Kuigi omadussõna transsooline on seotud soolise identiteediga, ei ole tegemist soolise identiteedi kategooriaga, vaid terminiga, mis kirjeldab soolise identiteedi ja sünnil määratud soo suhet. Transinimesed võivad seega olla ükskõik millise soolise identiteediga. Soolise identiteedi ja sünnil määratud soo erinevus ei ole terviseseisund, olgugi et paljud transinimesed võivad soolise üleminekuga seoses soovida või vajada tervishoiuteenuseid.
  • Transsooline naine või lühidalt transnaine (transgender woman, trans woman) on inimene, kelle sooline identiteet on naine, kuid kelle sünnil määratud sugu ei olnud naine. Paiksooline naine ehk cis-naine on seevastu inimene, kelle sooline identiteet on naine ja kelle sünnil määratud sugu oli samuti naine. Transnaisel ja cis-naisel on sama sooline identiteet, kuid erinev sünnil määratud sugu.
  • Transsooline mees või lühidalt transmees (transgender man, trans man) on inimene, kelle sooline identiteet on mees, kuid kelle sünnil määratud sugu ei olnud mees. Paiksooline mees ehk cis-mees on seevastu inimene, kelle sooline identiteet on mees ja kelle sünnil määratud sugu oli samuti mees. Transmehel ja cis-mehel on sama sooline identiteet, kuid erinev sünnil määratud sugu.
  • Mittebinaarne inimene (nonbinary person) on inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi. Mittebinaarne inimene võib kirjeldada oma sugu näiteks naise ja mehe vahel asetsevana, mõlemana korraga, sootuna, muutuvana või mitmest soost koosnevana. Kuna mittebinaarse inimese sünnil määratud sugu ei kattu tema tunnetusliku sooga, kuuluvad mittebinaarsed inimesed definitsiooni poolest transsooliste inimeste hulka. Siiski ei pruugi kõik mittebinaarsed inimesed ise end transsoolisuse mõiste kaudu kirjeldada.
  • Seksuaalne orientatsioon (sexual orientation) tähistab inimese võimet tunda või mitte tunda kiindumust, samuti romantilist ja seksuaalset külgetõmmet ning soovi või soovimatust luua intiimseid ja seksuaalseid suhteid endaga samast või erinevast soost inimesega, rohkem kui ühest soost inimesega või inimesega olenemata tema soost.
    Põhjalikuma sõnastiku leiad juhendi lõpust.