Kirjutades trans-spetsiifilistel teemadel, tuleks keskenduda transinimestele hääle andmisele, mitte nendest meelelahutusliku stereotüübi loomisele. Konkreetse loo fookusest sõltuvalt võib leiduda usaldusväärseid paiksoolisi eksperte, kuid hea tava on kaasata transteemasid kajastades rohkem transsoolisi kui paiksoolisi ekseperte või intervjueeritavaid . 

Enne paiksoolisele eksperdile kutse saatmist kaalu järgmist.

  • Kas transspetsiifiline lugu vajab paiksoolist eksperti?
  • Kas paiksoolineekspert on objektiivne selles teemas ja pädev sellest rääkima? Kas sinu planeeritav ekspert on varem rääkinud transteemast patologiseerivalt, patroneerivalt või halvas usus?
  • Kas loos on rohkem paiksoolisi kui transsoolisi eksperte?
  • Kas paiksoolise eksperdi kaasamine võtab fookuse ära transinimestelt ja stigmatiseerib teemat?

Kui on võimalik, siis tuleks anda transinimestele platvorm ise enda lugude, teadmiste ja perspektiivide jagamiseks. Pea meeles, et transinimesed on paljude alade eksperdid. Kaasa neid ekspertidena ka teistel teemadel peale transküsimuste. 

Meditsiinitöötajate kaasamine transspetsiifilistesse lugudesse

Transsoolisus ei ole ei vaimne ega füüsiline haigus. Kajastamine läbi meditsiinilise prisma taandab transinimesed ainult nende kehadele ja kujutab neid vaid meditsiinilise abi vajajatena. Kuigi meditsiiniteenused on transinimestele eluliselt vajalikud, ei seostu transsoolisus üksnes meditsiinivaldkonnaga ja seda ei ole vaja sellisena kujutada. 

Transinimeste kogemusele ei ole vaja tingimata lisada meditsiinitöötaja heakskiitu ega kommentaari, sest tegemist ei ole haigusega, vaid soolise mitmekesisuse osaga. 

Meditsiinitöötajast eksperti on kohane kaasata siis, kui artikli fookuses on meditsiinisüsteemi puudujäägid transtervishoiu seisukohalt.