Tõlkimine

Asesõnad

Isikulistel asesõnadel on transinimeste jaoks märgiline tähendus, kuna need on peamised vahendid, mille kaudu paljudes keeltes soolist identiteeti märgitakse. Paljude transinimeste jaoks on nende valitud asesõnade austamine ja kasutamine tähtis viis, mis aitab tunda end ühiskonnas ja igapäevases suhtluses nähtavana, mõistetuna ja austatuna.

Kuigi eesti keeles ei ole soolisi asesõnu ja grammatilist sugu ning sugu väljendatakse soospetsiifiliste sõnade ja liidetega, siis võib tekkida küsimus, kuidas kajastada transinimesele viitavaid isikulisi asesõnu tõlkeartiklite puhul, mille originaalkeeles kasutatakse soolisi asesõnu.

Ingliskeelses meediaruumis võib sageli kohata lugusid, mis keskenduvad kellegi isikuliste asesõnade muutumisele, eriti juhul, kui see puudutab mõnda avaliku elu tegelast, kes on soolist üleminekut alustanud ja räägib sellest avalikult. Kuna eesti keeles eristavaid isikulisi asesõnu ei kasutata ja kõikide inimeste kohta öeldakse vaikimisi “ta/tema”, siis ei ole sellist teemat võimalik otsetõlkena eesti keelde üle kanda.

Asesõnade tõlkimisel tuleks lähtuda kontekstist. Kui inimese isikuliste asesõnade muutus on oluline uudise osa ja uus teave, tuleks võõrkeelsed asesõnad esitada kaldkirjas, ilma et oleks vaja viidata varasematele asesõnadele.

Näide:

Robin kasutab inglise keeles enda kirjeldamiseks sooneutraalsesid asesõnu they/them.

Robin kasutab enda kirjeldamiseks asesõnu nad/nemad.

Kuna ühele inimesele viidates rakendub siiski ainsuse vorm, siis soovitame vältida inglise keelsete asesõnade they/them tõlkimist eesti keeles mitmuse vormis nad/nemad.

Kui asesõnad ei ole uus informatsioon ning algne artikkel ise ei too seda spetsiifiliselt välja, siis ei ole tarvis neid eraldi välja tuua, vaid võib kogu loo vältel kasutada eesti keelset ta/tema vormi.

Inimesele viitamine

Kui sa ei ole kindel, kuidas mõnda terminit tõlkida, siis saad tutvuda meie sõnastikuga. 

Sooidentiteeti kirjeldava sõnavara tõlkimisel tuleks kõigepealt veenduda, kas originaalartikli sõnakasutus on ajakohane ja vastab sellele, kuidas kajastatav inimene ennast ise kirjeldab. Näiteks kui ta on teatanud avalikult oma sotsiaalmeedias, koduleheküljel või pressiteates, mis nime/asesõnaga ta soovib, et teda kutsutaks, siis kasuta neid.

Kui inimese nimi/asesõnad erinevad tema sünnil antud andmetest, siis ära maini neid artiklis isegi siis, kui räägid temast minevikus. Kui kardad, et inimesed ei saa aru, kellest käib jutt, siis viita isiku varasematele saavutustele.

Filmist “X” tuntud näitleja Jaan Kase teatas, et alustab soolise üleminekuga.

“X” raamatu autor Jaan Kase võitis novellipreemia.

Transsooline Karen Kase on nüüd Jaan ja teatas oma soovahetusest.

Soolise korrigeerimise läbinud Jaan Kase võitis novellipreemia raamatu “X” eest.