Sooline identiteet

Soolise enesemääramise õigus peab olemas olema igal inimesel. See tähendab seda, et igaühel on vabadus oma soolist kogemust ja soolist mina ehk soolist identiteeti kirjeldada, seda määratleda ja seda väljendada. Inimese soolist identiteeti ei saa kahtluse alla seada teine inimene, seda ei saa määrata või diagnoosida meditsiinitöötaja ja diagnoos ei tohi olla eelduseks, et pääseda ligi vajalikele tervishoiuteenustele.

Transinimeste kujutamisel soovitame lähtuda alati inimeste nimest, sooidentiteeti kirjeldavatest sõnadest ja asesõnadest, mida inimene soovib, et tema kohta kasutatakse. Kui sa ei ole kindel, kuidas inimesele viidata, siis küsi. Nimi, mida transinimene argielus kasutab, võib erineda nimest, mis talle sünnil anti. Samuti ei pruugi inimese välimus vastata traditsioonilisele ettekujutusele naiselikkusest või mehelikkusest ega esindada stereotüüpset ettekujutust transsoolisest inimesest.

Kasuta:

Kuidas sa soovid, et ma sind kutsuksin?
Mis nime sa soovid, et ma kasutaksin?

Hoidu:

Mis su päris nimi on?

— Mis su nimi on?
— Minu nimi on Säde
— … okei, aga mis su päris nimi on?

Kahjuks küsitakse transinimestelt ikka ja jälle nn päris nime. Nimi millega transinimene end tutvustab ja mida ise kasutab ongi tema päris nimi, sõltumata sellest, mis nimi on kirjas passis. Paljud inimesed kasutavad enda valitud nimesid ja meedia ei maini nendest kirjutades nende sünninime (nt Lady Gaga, Elton John, Lydia Koidula). Transinimeste kajastamisel tuleks lähtuda samast põhimõttest lähtu nimest, mida inimene ise enda tutvustamiseks kasutab ilma seda kahtluse alla panemata. 

Kui küsida inimese soolise identiteedi kohta, siis on tähtis läheneda teemale austusega ja kasutada sõnavara, mis tunnustab transinimese valikuid ise enda sooidentiteedi kirjeldamisel. Arvestada tuleks, et teema võib olla tundlik, sest transinimesel võib olla halbu kogemusi, kui talle pole antud võimalust öelda, milliseid sõnu ta eelistaks või on neid eiratud. Pigem küsida avatud küsimusi, kui eeldada teatud vastuseid. 

Kasuta:

Kuidas sa end identifitseerid?

Kuidas sa oma identiteedi silti mõistad?

Milliste sõnadega oleks kõige parem sind sissejuhatuses kirjeldada?

Hoidu:

Mis teie sünnisugu on?

Sa oled sündinud tüdrukuna/poisina, eks? 

Aga sa ei ole ju päris naine?

Samuti on oluline austada inimese piire ja küsida ainult selliseid küsimusi, millele vastates tunneb inimene end mugavalt. Laske intervjueeritaval avaldada teavet oma tempos. Kui ta otsustab mõnele küsimusele oma identiteedi kohta mitte vastata, siis austage seda ja liikuge edasi järgmisele teemale.

Kui ei ole võimalik küsida?

Alati ei ole alati võimalik allikalt otse küsida, milliseid sõnu ta oma sooidentiteedi kirjeldamiseks kasutab. Sellisel juhul soovitame lähtuda sellisest avalikult kätte saadavast teabest, mille ta on ise loonud (nt inimese sotsiaalmeediakonto, kodulehekülg jms). Kui sa ei ole avaliku teabe põhjal kindel, kuidas isik end määratleb, siis kaalu nende detailide välja jätmist.